Chính sách nhân sự
Được trao dồi về đạo đức, niềm tin và lòng tự hào về Công ty, mọi thành viên luôn ý thức vị trí đóng góp của mình trong việc hình thành văn hóa Công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để các thành viên trong Công ty Cổ phần Nguyễn Đăng có được môi trường làm việc tốt nhất:
 
01.MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:
 • Năng động và chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có cơ hội để tự khẳng định mình.
 • Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài Công ty để bổ sung kiến thức và kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ nhân sự.
 • Có chính sách thu hút nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, sinh viên mới ra trường có thành tích học tập giỏi, đạo đức tốt.
02.CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG:
 • Chế độ nghỉ Lễ, Phép và nghỉ khác tuân thủ theo qui định của Bộ luật lao động.
 • Văn phòng làm việc luôn thoáng mát, sạch sẽ, trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ để phục vụ cho công việc.
 • Công ty trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho người lao động làm việc tại các công trường.
03.TIỀN LƯƠNG:
 • Hệ thống tiền lương xây dựng trên cơ sở công việc được giao và hiệu quả công việc thực hiện.
 • Định kỳ 2 lần trong năm, Công ty sẽ xem xét thực hiện công việc của nhân viên để làm cơ sở tăng lương thông qua việc nhận xét đánh giá của cấp lãnh đạo trực tiếp.
 • Ngoài tiền lương Công ty cũng có chính sách thưởng thỏa đáng nhằm động viên khuyến khích tinh thần làm việc cho nhân viên. Thưởng Lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.
04.BẢO HIỂM XÃ HỘI:

Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo qui định hiện hành. Các chế độ về thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc theo đúng qui định của pháp luật.

05.PHÚC LỢI KHÁC:
 • Trang bị máy tính cho Cán bộ kỹ sư làm việc tại công trường.
 • Kỹ sư công tác tại các công trình xa được Công ty cấp chi phí lưu trú, đi lại.
 • Tiêu chuẩn mỗi năm nhân được Công ty tổ chức đi nghỉ mát 01/ lần để tạo sự thư giãn và đoàn kết gắn bó giữa các bộ phận với nhau.
 • Công đoàn Công ty có nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho mọi thành viên; tổ chức tặng quà cho nhân viên nhân dịp sinh nhật, 8/3 và thăm viếng người lao động khi đau ốm, tai nạn, ma chay và thực hiện các công tác xã hội từ thiện.
 • Vào dịp cuối năm người thân trong gia đình của nhân viên được mời đến cùng tham dự buổi tiệc họp mặt Tất niên, tạo sự thân thiết giữa Công ty và gia đình.
06.KỶ LUẬT TRONG CÔNG TY:

Các thành viên trong công ty được yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện những qui định sau:
 • Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 • Tuân thủ tuyệt đối sự phân công công việc và điều động của cấp trên.
 • Báo cáo đầy đủ và trung thực nhiệm vụ được giao. Khi gặp khó khăn trong công việc phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để giải quyết kịp thời.
 • Cán bộ đặc trách công tác chuyên môn nghiệp vụ không được lợi dụng chức quyền để nhận hoa hồng, tiền bồi dưỡng từ khách hàng dưới bất cứ hình thức nào gây mất uy tín cho Công ty.
 • Không được dùng danh nghĩa của Công ty để làm việc cá nhân. Nghiêm cấm các hành vi gian dối trong lao động và trong tác nghiệp dẫn đến thiệt hại về tài sản và lợi ích của Công ty.
 • Nghiêm cấm mọi hình thức tiết lộ thông tin, tự ý mang tài liệu ra khỏi văn phòng làm việc hoặc cung cấp thông tin của Công ty ra bên ngoài khi chưa có sự đồng ý của cấp trên.
 • Giữ bí mật kinh doanh của Công ty.
 • Không được tiết lộ thông tin về thu nhập của Cá nhân.