Hồ sơ năng lực

NĂNG LỰC MÁY MÓC

 
STT        CHỦNG LOẠI    ĐƠN VỊ  SỐ LƯỢNG
I         Máy cơ giới    
1 Xe bán tải Xe 01
2 Cẩu tự hành 20 tấn Xe 01
3 Máy xúc Komasu  120T-5 Máy 01
4 Máy ủi  Komasu D31 Máy 02
5 Xe tải 1,4 tấn Huyndai Xe 01
6 Xe tải 1,25 tấn Huyndai Xe 01
7 Vận thăng lồng 1500kg Bộ 01
II     Dụng cụ và công cụ    
1 Máy uốn thép Máy 02
2 Máy đạp thép Máy 02
3 Máy trộn hồ Máy 01
4 Máy đầm bàn Máy 01
5 Máy kinh vĩ Máy 02
6 Máy thủy bình Máy 01
7 Máy cắt cầm tay, khoan, mài Máy 03
8 Tời kéo 100kg Bộ 05
9 Máy hàn tiện Máy 03
10 Máy bơm điện Máy 02
11 Máy cắt gạch Máy 02
12 Cây chống Cây 3.000
13 Giàn giáo thép Bộ 2.000
14 Cốt pha định hình M2 10.000
15 Cầu tháp cao 60m Cái 01

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

 

STT HỌ VÀ TÊN SL   TRÌNH ĐỘ  
      TRÊN ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC TRUNG CẤP
I Các cán bộ lãnh đạo và quản lý 9 1 8  
1 Giám đốc  1   1  
2 Phó giám đốc  4   4  
3 Kế toán trưởng 1   1  
4 Trưởng phòng, trưởng ban 3 1 2  
II Các bộ phận khoa học kỹ thuật 35 5 20 4
1 Kỹ sư xây dựng 20 2 15 3
2 Kỹ sư điện, nước, điều hòa, thông gió 6   3 3
3 Dự toán xây dựng - Kỹ sư dự toán 5 3 2  
4 Kế toán, văn phòng 4   3 1
III Công nhân xây dựng, sản xuất, kinh doanh 140     140
1 Công nhân xây dựng bậc 2/7       70
2 Công nhân xây dựng bậc 2/5       30
3 Công nhân xây dựng bậc 3/7       10
4 Công nhân xây dựng bậc 3/6       10
5 Lao động phổ thông       10
6 Bảo vệ _ Thủ kho       10
Tổng số lao động trong công ty: 184 người